Diplora logo

"...uw klanten hebben het recht te weten wat u met hun data gaat doen. En zonder toestemming mag u er helemaal niks mee doen."

Informatieplicht

Klanten en medewerkers hebben het recht om geïnformeerd te worden over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. En dat moet in eenvoudige en duidelijke taal worden gecommuniceerd.

Kunnen inzien, aanvullen, wijzigen, verwijderen en downloaden

Naast het recht op bezwaar, inzage en rectificatie, heeft de betrokkene het recht om vergeten te worden. Dat betekent dat u niet onnodig lang gegevens van iemand mag bewaren als u het verzoek heeft ontvangen om deze gegevens te wissen. Ook heeft betrokkene het recht om zijn data op te vragen; in een leesbaar format. Maar er zijn ook enkele uitzonderingen. Het zal mogelijk betekenen dat binnen uw organisatie enkele processen en procedures moeten worden aangepast.