Diplora logo

"...Is een Privacy Impact Assessment noodzakelijk?"

Privacy Impact Assessment (PIA)

Zodra er een hoog risico is zal er een PIA moeten worden uitgevoerd. Een hoog risico zal met name in een medische omgeving aanwezig zijn; daar waar informatie wordt bewaard over gezondheid en ziekte of informatie van kinderen jonger dan 16 jaar.

De PIA brengt het effect van de beoogde verwerking van de persoonsgegevens in kaart. Een PIA is in ieder geval verplicht indien er op een geautomatiseerde wijze personen worden ge-evalueerd geclassificeerd of indien een beslissing over die persoon wordt genomen.